במקומות אחרים שניה כל אחד מוקפים בשטף של רעיון כאשר אתם כן מבינים איך

Loading Please wait...

Description

No description 😔

RAW Paste Data