Link contact change birthdate: https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195 Step 1: Khi bị giới hạn lượt đổi ngày sinh thì các bạn vào đường dẫn trên. Step 2: Bạn chọn đúng ngày sinh của bạn cần đổi rồi chọn lý do là đổi theo tên thật của tôi. Step 3: Chờ 3 phút là tự động đổi ngày sinh cho bạn rồi :D Chúc các bạn thành công :) - Hacklish Media Channel -